default-logo

Έκδοση οικοδομικής άδειας: Μελέτες – Δικαιολογητικά – Κόστος

Οικοδομική άδεια

Από 15-10-2018 η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας γίνεται ηλεκτρονικά.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει το έργο, πριν την έναρξη κάθε οικοδομικής εργασίας, είναι υπεύθυνο για την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων και την υποβολή τους σε αρχεία, ηλεκτρονικής μορφής στην αρμόδια υπηρεσία. Ύστερα από έλεγχο των μελετών ότι συμφωνούν με τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η έναρξη οικοδομικών εργασιών όπως είναι η ανέγερση οικοδομών ή προσθήκη σε υφιστάμενο κτίσμα.

Η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανικού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες ανά κατηγορία:

  • Έγκριση Δόμησης:

1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.

3. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

4. Υποβολή τίτλου ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

  • Άδεια Δόμησης:

1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

2. Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.

3. Στατική μελέτη.

4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία.

9. Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού όπου αναφέρουν ότι οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης. Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212).

12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).

14. Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.

15. Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62).

Το κόστος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καθορίζεται από το κράτος κατά περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά του κτιρίου και τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας για έργα μικρής η μεγαλύτερης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα. Οι έμπειροι μηχανικοί δεσμεύονται για την ομαλή ολοκλήρωση όλων των σταδίων της πολύπλοκης και απαιτητικής διαδικασίας καθώς και για το ποιοτικό και υψηλής αισθητικής σχεδιαστικό αποτέλεσμα.

Η Kallas Architects διατηρώντας δύο αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα είναι στη διάθεση σας για να συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να αναλάβουμε την εκπόνηση του έργου σας.

Comments : Off
About the Author